[ ใหม่ ] 2015-2016NBA 优德 Ww8888 พฤศจิกายนการแข่งขันฤดูกาลปกติ

2015-2016NBA常规赛十一月赛程

เวลาปักกิ่ง ( วันพุธวันที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2558 ) ) ) ) ) ) ) 8 : 00 2015-2016NBA ได้ต้อนรับฤดูกาลใหม่ประจำฤดูกาล Kobe Bryant และเควินดูแรนท์สองดาราจาก 2015-16 กลับจะเปิดฤดูกาลนี้ Xiao เบียนจะพาคุณแสดงตัวอย่างพฤศจิกายนจัดกิจกรรมกีฬา

พฤศจิกายนตาราง :

w88

วันที่การแข่งขัน เวลา ทีมเจ้าบ้าน ผู้เข้าชม
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 ( วันอาทิตย์ ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 7 น. วอล์คเกอร์ แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 ( วันอาทิตย์ ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 7 น. พ่อมด . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 ( วันอาทิตย์ ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 7 : 30 นกกระทุง นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 ( วันอาทิตย์ ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 8 น. หมีกริซลี่ มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 ( วันอาทิตย์ ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 10 น. ผู้บุกเบิก ดวงอาทิตย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 ( วันอาทิตย์ ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 10 : 30 กรรไกร กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 2 ( วันจันทร์ ) 3 น. แตน นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 2 ( วันจันทร์ ) 4 : 30 เซลติก สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 2 ( วันจันทร์ ) 7 น. ความร้อน จรวด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 2 ( วันจันทร์ ) 7 น. แร็ปเตอร์ เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 2 ( วันจันทร์ ) 8 น. วัว มายากล
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 2 ( วันจันทร์ ) 8 น. เสียงฟ้าร้อง นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 2 ( วันจันทร์ ) 10 : 30 ระบบ ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 3 ( วันอังคาร ) 8 น. 76 คน อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 3 ( วันอังคาร ) 8 : 30 มุ้ง เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 3 ( วันอังคาร ) 8 : 30 . . . สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 3 ( วันอังคาร ) 9 น. จรวด เสียงฟ้าร้อง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 3 ( วันอังคาร ) 9 น. หมาป่า ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 3 ( วันอังคาร ) 11 : 30 นักรบ หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 3 ( วันอังคาร ) 11 : 30 กรรไกร ดวงอาทิตย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 4 ( วันพุธ ) 8 น. แตน วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 4 ( วันพุธ ) 8 : 30 ลูกสูบ วอล์คเกอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 4 ( วันพุธ ) 8 : 30 ความร้อน นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 4 ( วันพุธ ) 9 น. นกกระทุง มายากล
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 4 ( วันพุธ ) 9 : 30 ดัลลัส แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 4 ( วันพุธ ) 11 น. กษัตริย์ หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 4 ( วันพุธ ) 11 : 30 ระบบ นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. วอล์คเกอร์ เซลติก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. พ่อมด สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. นกอินทรี มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. อัศวิน . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. จรวด มายากล
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. เหรียญ 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. เสียงฟ้าร้อง แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 10 น. ดวงอาทิตย์ กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 10 น. แจ๊ส ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 5 ( วันพฤหัสบดี ) 11 : 30 นักรบ กรรไกร
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 6 ( วันศุกร์ ) 9 น. วัว เสียงฟ้าร้อง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 6 ( วันศุกร์ ) 9 น. หมาป่า ความร้อน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 6 ( วันศุกร์ ) 9 : 30 ดัลลัส แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 6 ( วันศุกร์ ) 10 น. นักเก็ต แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 6 ( วันศุกร์ ) 11 : 30 ผู้บุกเบิก หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 8 น. มายากล แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 เซลติก พ่อมด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 อัศวิน 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 มุ้ง ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 . . . เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 9 น. นกกระทุง นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 9 น. วอล์คเกอร์ ความร้อน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 10 : 30 ดวงอาทิตย์ ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 11 : 30 นักรบ นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 7 ( วันเสาร์ ) 11 : 30 กษัตริย์ จรวด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 7 น. วัว หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 8 น. 76 คน มายากล
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 8 : 30 นกอินทรี พ่อมด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 ดัลลัส นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 เหรียญ มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 สเปอร์ส แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 10 น. แจ๊ส หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 11 น. กษัตริย์ นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 8 ( วันอาทิตย์ ) 11 : 30 กรรไกร จรวด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 9 ( วันจันทร์ ) 4 : 30 อัศวิน วอล์คเกอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 9 ( วันจันทร์ ) 4 : 30 . . . ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 9 ( วันจันทร์ ) 7 น. ความร้อน แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 9 ( วันจันทร์ ) 8 น. เสียงฟ้าร้อง ดวงอาทิตย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 9 ( วันจันทร์ ) 10 น. ผู้บุกเบิก ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 10 ( วันอังคาร ) 8 น. วอล์คเกอร์ มายากล
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 10 ( วันอังคาร ) 8 น. 76 คน วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 10 ( วันอังคาร ) 9 น. นกอินทรี หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 10 ( วันอังคาร ) 10 น. นักเก็ต ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 10 ( วันอังคาร ) 11 น. กษัตริย์ สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 10 ( วันอังคาร ) 11 : 30 นักรบ ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 10 ( วันอังคาร ) 11 : 30 กรรไกร หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 11 ( วันพุธ ) 8 น. อัศวิน แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 11 ( วันพุธ ) 8 น. พ่อมด เสียงฟ้าร้อง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 11 ( วันพุธ ) 8 : 30 ความร้อน ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 11 ( วันพุธ ) 8 : 30 แร็ปเตอร์ . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 11 ( วันพุธ ) 9 น. นกกระทุง ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 11 ( วันพุธ ) 9 น. เหรียญ แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 11 ( วันพุธ ) 9 น. หมาป่า แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. มายากล ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. 76 คน แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. แตน . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 8 : 30 เซลติก วอล์คเกอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. นกอินทรี นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. ดัลลัส กรรไกร
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. จรวด มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. หมีกริซลี่ นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 10 น. นักเก็ต เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 11 น. กษัตริย์ ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 12 ( วันพฤหัสบดี ) 11 : 30 ผู้บุกเบิก สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 13 ( วันศุกร์ ) 8 : 30 ความร้อน แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 13 ( วันศุกร์ ) 9 น. หมาป่า นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 13 ( วันศุกร์ ) 11 : 30 ดวงอาทิตย์ กรรไกร
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 8 น. วอล์คเกอร์ หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 8 น. มายากล แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 เซลติก นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 . . . อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 แร็ปเตอร์ นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 9 น. วัว แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 9 น. เสียงฟ้าร้อง 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 9 น. หมีกริซลี่ ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 9 : 30 ดัลลัส ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 10 น. นักเก็ต จรวด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 14 ( วันเสาร์ ) 11 น. กษัตริย์ มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 15 ( วันอาทิตย์ ) 4 : 30 กรรไกร ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 15 ( วันอาทิตย์ ) 8 น. พ่อมด มายากล
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 15 ( วันอาทิตย์ ) 9 น. จรวด ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 15 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 เหรียญ อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 15 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 สเปอร์ส 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 15 ( วันอาทิตย์ ) 10 น. ดวงอาทิตย์ นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 15 ( วันอาทิตย์ ) 11 : 30 นักรบ มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 16 ( วันจันทร์ ) 01 : 00 น. . . . นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 16 ( วันจันทร์ ) 4 : 30 หมาป่า หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 16 ( วันจันทร์ ) 6 น. แตน ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 16 ( วันจันทร์ ) 7 น. นกอินทรี แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 16 ( วันจันทร์ ) 8 น. เสียงฟ้าร้อง เซลติก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 16 ( วันจันทร์ ) 10 น. กษัตริย์ แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 16 ( วันจันทร์ ) 10 : 30 ระบบ ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 17 ( วันอังคาร ) 8 น. 76 คน ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 17 ( วันอังคาร ) 9 น. วัว วอล์คเกอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 17 ( วันอังคาร ) 9 น. จรวด เซลติก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 17 ( วันอังคาร ) 9 น. หมีกริซลี่ เสียงฟ้าร้อง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 17 ( วันอังคาร ) 9 : 30 สเปอร์ส ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 17 ( วันอังคาร ) 10 น. ดวงอาทิตย์ ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 18 ( วันพุธ ) 8 น. พ่อมด เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 18 ( วันพุธ ) 8 : 30 ลูกสูบ อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 18 ( วันพุธ ) 8 : 30 ความร้อน หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 18 ( วันพุธ ) 8 : 30 มุ้ง นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 18 ( วันพุธ ) 8 : 30 . . . แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 18 ( วันพุธ ) 9 น. นกกระทุง นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 18 ( วันพุธ ) 11 : 30 นักรบ แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. มายากล หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. 76 คน วอล์คเกอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. แตน มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 8 : 30 เซลติก ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. นกอินทรี กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. จรวด ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. เสียงฟ้าร้อง นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 9 : 30 สเปอร์ส นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 10 น. แจ๊ส แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 19 ( วันพฤหัสบดี ) 11 : 30 ดวงอาทิตย์ วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 20 ( วันศุกร์ ) 8 : 30 ความร้อน กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 20 ( วันศุกร์ ) 9 น. อัศวิน เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 20 ( วันศุกร์ ) 11 : 30 กรรไกร นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 8 น. แตน 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 เซลติก มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 9 น. นกกระทุง สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 9 น. หมาป่า ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 9 น. เสียงฟ้าร้อง . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 9 น. หมีกริซลี่ จรวด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 9 : 30 ดัลลัส แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 10 น. นักเก็ต ดวงอาทิตย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 11 น. ผู้บุกเบิก กรรไกร
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 11 : 30 นักรบ วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 21 ( วันเสาร์ ) 11 : 30 ระบบ แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 22 ( วันอาทิตย์ ) 6 น. มายากล กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 22 ( วันอาทิตย์ ) 8 น. วอล์คเกอร์ เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 22 ( วันอาทิตย์ ) 8 : 30 อัศวิน นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 22 ( วันอาทิตย์ ) 8 : 30 ลูกสูบ พ่อมด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 22 ( วันอาทิตย์ ) 9 น. ความร้อน 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 22 ( วันอาทิตย์ ) 9 น. จรวด . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 22 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 สเปอร์ส หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 23 ( วันจันทร์ ) 4 : 30 กรรไกร แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 23 ( วันจันทร์ ) 7 น. นกกระทุง ดวงอาทิตย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 23 ( วันจันทร์ ) 7 น. มุ้ง เซลติก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 23 ( วันจันทร์ ) 8 น. เสียงฟ้าร้อง ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 23 ( วันจันทร์ ) 9 น. นักเก็ต นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 23 ( วันจันทร์ ) 10 : 30 ระบบ ผู้บุกเบิก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 24 ( วันอังคาร ) 8 น. อัศวิน มายากล
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 24 ( วันอังคาร ) 8 น. แตน กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 24 ( วันอังคาร ) 8 : 30 ความร้อน . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 24 ( วันอังคาร ) 9 น. เหรียญ ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 24 ( วันอังคาร ) 9 น. หมาป่า 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 24 ( วันอังคาร ) 9 : 30 สเปอร์ส ดวงอาทิตย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 24 ( วันอังคาร ) 10 น. แจ๊ส เสียงฟ้าร้อง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 25 ( วันพุธ ) 8 น. พ่อมด วอล์คเกอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 25 ( วันพุธ ) 9 น. นกอินทรี เซลติก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 25 ( วันพุธ ) 9 น. หมีกริซลี่ ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 25 ( วันพุธ ) 10 น. นักเก็ต กรรไกร
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 25 ( วันพุธ ) 11 น. ผู้บุกเบิก วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 25 ( วันพุธ ) 11 : 30 นักรบ ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. มายากล . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 8 น. แตน พ่อมด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 8 : 30 เซลติก 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 8 : 30 ลูกสูบ ความร้อน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 8 : 30 แร็ปเตอร์ อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. จรวด หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. เหรียญ กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. หมาป่า นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 9 น. เสียงฟ้าร้อง มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 9 : 30 สเปอร์ส ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 10 น. ดวงอาทิตย์ นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 26 ( วันพฤหัสบดี ) 11 : 30 กรรไกร แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 8 น. มายากล เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 8 น. แตน อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 เซลติก พ่อมด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 8 : 30 . . . ความร้อน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 9 น. จรวด 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 9 น. วอล์คเกอร์ วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 9 น. เสียงฟ้าร้อง ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 9 น. หมีกริซลี่ นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 10 น. นักเก็ต สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 10 : 30 ดวงอาทิตย์ นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 11 น. กษัตริย์ หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 28 ( วันเสาร์ ) 11 : 30 กรรไกร นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 29 ( วันอาทิตย์ ) 8 น. พ่อมด แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 29 ( วันอาทิตย์ ) 8 : 30 อัศวิน มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 29 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 ดัลลัส นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 29 ( วันอาทิตย์ ) 9 : 30 สเปอร์ส นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 29 ( วันอาทิตย์ ) 10 น. แจ๊ส นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 29 ( วันอาทิตย์ ) 11 น. ผู้บุกเบิก ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 29 ( วันอาทิตย์ ) 11 : 30 นักรบ กษัตริย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 3 น. แตน เหรียญ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 4 : 30 กรรไกร หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 7 น. มุ้ง ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 7 น. มายากล เซลติก
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 7 น. แร็ปเตอร์ ดวงอาทิตย์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 7 น. หมีกริซลี่ 76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 8 : 30 . . . จรวด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 11 30 ( วันจันทร์ ) 10 : 30 ระบบ วอล์คเกอร์

ตุลาคมตาราง :

วันที่การแข่งขัน เวลา ทีมเจ้าบ้าน ผู้เข้าชม
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 28 ( วันพุธ )  8 น.  นกอินทรี  ลูกสูบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 28 ( วันพุธ )   8 น. วัว  อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 28 ( วันพุธ )  10 : 30  นักรบ  นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  7 น.  มายากล  พ่อมด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  7 : 30  เซลติก   76 คน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  7 : 30  มุ้ง  วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  7 : 30  ลูกสูบ  แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  7 : 30  ความร้อน  แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  7 : 30  แร็ปเตอร์  วอล์คเกอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )   8 น.  จรวด  นักเก็ต
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )   8 น.  หมีกริซลี่  อัศวิน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )   8 น.  เหรียญ  . . .
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )   8 น.  เสียงฟ้าร้อง  สเปอร์ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  10 น.  ดวงอาทิตย์  ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  10 น.  ผู้บุกเบิก  นกกระทุง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  10 น.  กษัตริย์ กรรไกร
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 29 ( วันพฤหัสบดี )  10 น.  ระบบ หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 30 ( วันศุกร์ )  7 น.  วอล์คเกอร์  หมีกริซลี่
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 30 ( วันศุกร์ )  8 น.  . . .  นกอินทรี
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 30 ( วันศุกร์ )  10 : 30  กรรไกร  ดัลลัส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  7 น.  อัศวิน  ความร้อน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  7 น.  มายากล  เสียงฟ้าร้อง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  7 น.  76 คน  แจ๊ส
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  7 : 30  เซลติก  แร็ปเตอร์
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  7 : 30  ลูกสูบ  วัว
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  8 น.  นกอินทรี  แตน
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  8 น.  เหรียญ  พ่อมด
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  8 : 30  สเปอร์ส  มุ้ง
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  9 น.  นักเก็ต  หมาป่า
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  9 : 30  จรวด  นักรบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  10 น.  กษัตริย์  ระบบ
\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ 2015 10 31 ( วันเสาร์ )  10 : 30 ดวงอาทิตย์  ผู้บุกเบิก

ถ้าคุณมีคำถามใดๆโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา 24 ชั่วโมงออนไลน์ของลูกค้าเรายินดีที่จะให้บริการคุณ ! ! ! ! ! ! !

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注