ยินดีด้วยที่ได้รางวัลผู้เล่น w88.com

恭喜所有获奖玩家เครื่องตัด 5 เสือบ้า 6 & คลับสำหรับ iPhonem886 amp ; สำหรับ iPhone พลัสจะลงมาจากสวรรค์ ! ! ! ! ! ! !

ยินดีด้วยที่ได้รับรางวัลผู้เล่นทั้งหมด

ถ้า 10 วันสิ้นสุดกิจกรรมผู้ชนะไม่ตอบสนองต่อข้อมูลที่ส่งหรือลูกค้าไม่สามารถติดต่อกับคุณจะถือว่าคุณสละสิทธิ์รางวัล โปรดได้รับในการติดต่อกับลูกค้าที่คุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注