วิธีการค้นหา w88.com สอบถามธนาคารหมายเลขการสั่งซื้อ

ถักเปียเล็กให้คุณสรุปของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของวิธีการค้นหาหมายเลขการสั่งซื้อกรุณาเข้าสู่ระบบในการสอบถามทั้งหมด

ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ : แนะนำให้ใช้ IE เบราว์เซอร์

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบธนาคารธนาคารส่วนบุคคลออนไลน์โดยคลิกที่ [ E - ค้นหารายละเอียดการชําระเงินการชำระเงิน - ระยะเวลา - สอบถาม ] แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล

工1

工2

คลิกที่รายการหมายเลขสลิปหรือสอบถามไปยังหมายเลขการสั่งซื้อ

3.0

4.0

ก่อสร้างธนาคารแนะนำให้ใช้ IE เบราว์เซอร์ :

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีน ( คลิกที่มุมซ้ายบน [ เข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์ธนาคารส่วนบุคคลออนไลน์ -- ] [ -- คลิกที่ [ ลูกค้า ] ] – [ สอบถาม ] ; ; ; ; ; ; ;

建1 建2

คลิกที่ [ ดูรายละเอียด ] , คุณสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลและการทำธุรกรรม

3

ธนาคารแห่งการสื่อสาร : แนะนำให้ใช้ Internet Explorer , Firefox 360 เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบธนาคารธนาคารส่วนบุคคลออนไลน์ , เลือก [ เข้าสู่ระบบ ] – [ สุทธิตามรุ่นให้เลือก " SMS รหัสผ่านเข้าสู่ระบบผู้ใช้ ( ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเดิม ) ) ) ) ) ) ) " " " " " " " ใบรับรองผู้ใช้เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] ” ” ” ” ” ” “

交1.0

交2.0

เลือก ” โอนเงิน ” ” ” ” ” ” ” . . . การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ปรับเวลาสอบถามสอบถามสอบถามหลังจากคลิกที่ ที่คุณสามารถดูจากใบสั่งซื้อเลขที่ .

交3.0

ธนาคารหมินเซิง : ขอแนะนำให้ใช้ Internet Explorer

โฟล์คสวาเก้นรุ่น :เข้าสู่ระบบของธนาคารหมินเซิงในรุ่น VW บุคคลสุทธิเงิน ( จุดนี้เข้าไปสอบถาม ) — – การชำระเงินออนไลน์บริการสอบถามสอบถามสอบถามสั่งซื้อเวลาเลือก . . .
เตือนอุ่นรุ่น VW ใบปลิวออนไลน์บัตรสะสมเงินในการซื้อขายเท่านั้น 300 หยวนออกจากวัดหลังจะไม่สามารถที่จะจ่าย

民1

วีไอพีรุ่น :เข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์ – บริการข้อมูลส่วนบุคคลรุ่นวีไอพี — การชําระเงินออนไลน์สอบถามสั่งซื้อสอบถามเวลาเลือก . . .

民2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : ขอแนะนำให้ใช้ Internet Explorer

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบ 中国农业银行网上银行,选择【个人网上银行เข้าสู่ระบบ】。

农1 农2เลือก ” ชำระเงินออนไลน์ ” เพื่อแลกเปลี่ยนสําหรับการชําระเงินที่จ่าย ” ค้นหา ” ; ; ; ; ; ; ;

农3วันที่เริ่มต้นและวันที่ , ” ป้อน ” ชี้ ” OK ” ” ” ” ” ” ” ; ; ; ; ; ; ;

农4ที่นี่เป็นธนาคารหมายเลขการสั่งซื้อหมายเลขการสั่งซื้อ

农5

ธนาคาร : แนะนำให้ใช้ IE รุ่นต่ำสามารถไปลองใช้สุนัขค้นหา , เบราว์เซอร์

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบ中信银行网上银行——转账支付——网上支付——订单明细查询;

中信1

เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดวันที่สอบถาม ;

中信2

คุณสามารถค้นหาหมายเลขการสั่งซื้อ

中信3

พ่อค้าจีนธนาคาร :

โฟล์คสวาเก้นรุ่น :ธนาคารส่วนบุคคลรุ่น VW – บัตร – ชำระเงินออนไลน์ชำระเงินออนไลน์เทรดดิ้ง – ข้อมูล – แบบสอบถาม – เลือกช่วงเวลา

招1 招2รุ่นมืออาชีพ: : : : : :个人银行รุ่นมืออาชีพ—网上支付—一卡通支付交易查询—选择时间段—查询

招3

 邮政ธนาคาร :

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบ中国邮政储蓄个人网银 ( จุดนี้เข้าไปสอบถามการชำระเงินออนไลน์ ) ) ) ) ) ) ) คลิกที่ [ ] – [ สอบถาม ] สอบถามข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์ชำระเงินออนไลน์ชำระเงินหมายเลขสั่งซื้อได้ตามวันที่ของการชำระเงินเพื่อสอบถามข้อมูลบัญชี , สามารถสอบถาม 6 เดือนในการซื้อขาย

邮政1兴业ธนาคาร :

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบ兴业银行 (点此进入查询)—个人网上银行—网上支付—网上支付明细查询。

兴业1上海ธนาคาร :建议使用IE,可以尝试搜狗、360浏览器,不支持火狐、谷歌浏览器

สอบถามเส้นทาง :点此เข้าสู่ระบบ上海银行个人网银;

上海银行1คลิกที่ [ การชำระเงินออนไลน์ -- ] [ -- การจัดการการชําระเงินออนไลน์ ] [ สอบถาม ] สอบถามการบันทึกและเลือกระยะเวลาการส่งโดยคลิกที่ [ ] ; ; ; ; ; ; ;

上海银行2

上海银行3สามารถสอบถามรายละเอียดการบันทึกการซื้อขายในช่วงเวลานี้รวมถึง : หมายเลขสั่งซื้อ , ซื้อขาย , การซื้อขายวัน , ปริมาณการสั่งซื้อและสถานะ

上海银行4

 平安ธนาคาร :

สอบถามเส้นทาง: : : : : :用户เข้าสู่ระบบ一账通网银 ;点击【银行】—网上支付—网上支付查询,选择日期后,点击【查询】即可看到银行订单号。 平1上海浦东发展ธนาคาร :建议使用IE 浏览器

สอบถามเส้นทาง :数字证书和动态密码สอบถามเส้นทาง :【缴费与支付】——【网上支付】,选择查询时间段点击【提交】。

浦发1 浦2

广发ธนาคาร :建议使用IE 浏览器

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบ个人网上银行,点击【网上支付】——【网上支付管理】——【网上支付查询】;选择要查询的账号,选择支付日期范围,点击【查询】,结果显示如下图。

广发1

杭州ธนาคาร :

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์ส่วนบุคคล ( จุดนี้เข้าไปสอบถามและเลือกการชำระเงินออนไลน์ ) ) ) ) ) ) ) [ [ ชำระเงิน ] – [ ] – สอบถามรายละเอียดหมายเลขการสั่งซื้อ ]

杭州银行1宁波ธนาคาร :

สอบถามเส้นทาง :

รุ่นมืออาชีพ
ใน Ningbo เงินw88.com行主页(http://www.nbcb.cn),选择个人网银เข้าสู่ระบบ专区,进入รุ่นมืออาชีพ—支付缴费—网上支付—网上支付交易查询—选择付款账号—选择具体日期—确定。

宁波ช่องทางที่รวดเร็ว
ใน Ningbo เงิน行主页(http://www.nbcb.cn),选择个人网银เข้าสู่ระบบ专区,进入ช่องทางที่รวดเร็ว—支付缴费—网上支付—网上支付交易查询—选择付款账号—选择具体日期—确定。
宁波1北京农商: : : : : :建议使用IE 、360浏览器,可以尝试搜狗浏览器,不支持火狐浏览器

สอบถามเส้นทาง :进入北京农商银行(主页: : : : : : http://www.bjrcb.com),选择“金凤凰网银เข้าสู่ระบบ”专区,进入“网上支付”—“支付交易日志查询”—“选择账号”—“选择起始日期”—“确定”。

北京农商1

订单号如下: : : : : :

北京农商2

北京ธนาคาร :建议使用IE 浏览器,可以尝试360较低版本的浏览器

สอบถามเส้นทาง :เข้าสู่ระบบ北京银行网上银行 (点此进入查询),选择“我的账户—本行账户查询—查询网上购物记录”查询订单号

北京1 北京2 北京3

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注